Odbojka
 
 
 
 
 
koledar 2008/2009 - 3. DOL moški - vzhod
 
sobota  11.10.2008 1. krog     
sobota  18.10.2008 2. krog     
sobota  25.10.2008 3. krog     
sobota  01.11.2008 4. krog     
sobota  08.11.2008 5. krog     
sobota  15.11.2008 6. krog     
sobota  22.11.2008 7. krog     
sobota  29.11.2008 8. krog     
sobota  06.12.2008 9. krog     
sobota  13.12.2008 10. krog     
sobota  20.12.2008 11. krog     
sobota  17.01.2009 12. krog     
sobota  24.01.2009 13. krog     
sobota  31.01.2009 14. krog     
sobota  07.02.2009 15. krog     
sobota  14.02.2009 16. krog     
sobota  21.02.2009 17. krog     
sobota  28.02.2009 18. krog     
sobota  07.03.2009 19. krog     
sobota  14.03.2009 20. krog     
sobota  21.03.2009 21. krog     
sobota  28.03.2009 22. krog     
sreda  08.04.2009 1. krog  mini liga  
sobota  18.04.2009 2. krog  mini liga  
sreda  22.04.2009 3. krog  mini liga  
sobota  25.04.2009 4. krog  mini liga  
sreda  06.05.2009 5. krog  mini liga  
sobota  09.05.2009 6. krog  mini liga