Odbojka
 
 
 
 
 
Splošni akti OZS
 
         

"splošni" akti

         
         
 07.05.2015  Statut OZS    
 07.05.2015  Poslovnik o delovanju skupščine OZS    

 10.06.2016  Registraciski pravilnik       

 20.06.2006  Pravilnik o dodeljevanju nagrad OZS    

 12.09.2016  Disciplinski pravilnik