Odbojka
 
 
 
 
 
Skupščina OZS 2013
 

 Razpis za volitve  Poročilo disciplinski sodnik
 Obrazec - kandidacijska lista   Poročilo disciplinska komisija 2
 Vabilo na skupščino 2013  Poročilo pravno statutarna komisija 1
  Letno poročilo - prvi del  Poročilo pravno statutarna komisija 2
 Letno poročilo - drugi del  Poročilo arbitražna komisija 2

 Bilanca stanja  Poročilo strokovni svet
 Podatki o izkazu poslovnega izida  Poročilo registracijska komisija 1
 Finančni plan 2013  Poročilo registracijska komisija 2
 Poročilo nadzornega odbora 1  Poročilo tekmovalna komisija 1
 Poročilo nadzornega odbora 2  Poročilo tekmovalna komisija 2
 Poročilo predsednika OZS 1  Poročilo komisije za odbojko mladih
 Poročilo predsednika OZS 2  Poročilo marketinškega sveta
 Zapisnik skupščine v 2012  Poročilo sekretarja tekmovanj
  Lista kandidatov za volitve  Poročilo komisije za odbojko na mivki
 Predlog sprememb Statuta OZS  Stališče OK Kurent glede predloga sprememb Statuta OZS - prejeto 30.3.
     

 

Poročila z dodano št.1 so za obdobje od 1.1.2012 do izvolitve novih organov, pod št. 2 pa za obdobje od 6.11.2012 do 31.12.2012.